"Veronica Read'in 4 Mevsimi", Nikolaj Copenhagen Art Center, Kopenhag, 2002 - "The 4 Seasons of Veronica Read", Nikolaj Copenhagen Art Center, Copenhagen, 2002
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAW151001.jpg1.25 MBJPEG
ATAW151002.jpg1.58 MBJPEG
Başlık
"Veronica Read'in 4 Mevsimi", Nikolaj Copenhagen Art Center, Kopenhag, 2002 - "The 4 Seasons of Veronica Read", Nikolaj Copenhagen Art Center, Copenhagen, 2002
Yazar/Üreten
Kutluğ Ataman
Yayın Tarihi
2002
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47979
Koleksiyonlar
Tür
Kod
ATAW151
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Kutluğ Ataman

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.