"Mezopotamya Dramaturjileri / Tuhaf Mekân (enstalasyon versiyonu)" (2009), Arter, İstanbul, 2011 - "Mesopotamian Dramaturgies / Strange Space (installation version)" (2009), Arter, Istanbul, 2011
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAW082001.jpg128.33 KBJPEG
ATAW082002.jpg146.98 KBJPEG
ATAW082003.jpg138.85 KBJPEG
ATAW082004.jpg87.16 KBJPEG
ATAW082005.jpg128.55 KBJPEG
ATAW082006.jpg157.93 KBJPEG
Başlık
"Mezopotamya Dramaturjileri / Tuhaf Mekân (enstalasyon versiyonu)" (2009), Arter, İstanbul, 2011 - "Mesopotamian Dramaturgies / Strange Space (installation version)" (2009), Arter, Istanbul, 2011
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view
Yayın Tarihi
2009
2011
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47965
Koleksiyonlar
Tür
Kod
ATAW082
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Kutluğ Ataman

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.