"Dilenciler" işinden kareler - Stills from "Beggars"
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAW025001.jpg756.15 KBJPEG
ATAW025002.jpg138.06 KBJPEG
ATAW025003.jpg1 MBJPEG
ATAW025004.jpg288.96 KBJPEG
ATAW025005.jpg966.14 KBJPEG
ATAW025006.jpg286.74 KBJPEG
ATAW025007.jpg154.51 KBJPEG
ATAW025008.jpg139.38 KBJPEG
ATAW025009.jpg117.94 KBJPEG
ATAW025010.jpg251.45 KBJPEG
ATAW025011.jpg267.35 KBJPEG
ATAW025012.jpg204.11 KBJPEG
ATAW025013.jpg212.16 KBJPEG
Başlık
"Dilenciler" işinden kareler - Stills from "Beggars"
Yayın Tarihi
2010
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47954
Koleksiyonlar
Tür
Kod
ATAW025
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Kutluğ Ataman

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.