Art-Language'le konuşma
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
OKTDOC001001.jpg1.24 MBJPEG
OKTDOC001002.jpg1.05 MBJPEG
OKTDOC001003.jpg1.1 MBJPEG
OKTDOC001004.jpg1.15 MBJPEG
OKTDOC001005.jpg1.25 MBJPEG
OKTDOC001006.jpg1.23 MBJPEG
OKTDOC001007.jpg1.14 MBJPEG
OKTDOC001008.jpg1.16 MBJPEG
OKTDOC001009.jpg1.18 MBJPEG
OKTDOC001010.jpg1.1 MBJPEG
Başlık
Art-Language'le konuşma
Yayın Tarihi
1971-08
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47580
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
10
Kod
OKTDOC001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Ahmet Öktem

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.