"Gölgeler ve Hayaletler ile İletişim Kurmak" (Sabancı Üniversitesi İletişim Merkezi), sempozyum afişi, 2003 - "Communicating with Shadows and Ghosts " public symposium poster (Sabancı University Communication Center), 2003
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA647.jpg4.29 MBJPEG
Başlık
"Gölgeler ve Hayaletler ile İletişim Kurmak" (Sabancı Üniversitesi İletişim Merkezi), sempozyum afişi, 2003 - "Communicating with Shadows and Ghosts " public symposium poster (Sabancı University Communication Center), 2003
Yayın Tarihi
2003-05-16
Dil
Türkçe
İngilizce
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47271
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.