Art & Language dergisinin İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from Art & Language journal to İsmail Saray
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARW446.jpg2.49 MBJPEG
Başlık
Art & Language dergisinin İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from Art & Language journal to İsmail Saray
Not
İsmail Saray, Yeni Eğilimler Sergisi Betiksanat Bölümü içinde bu sergiye katıldı, sergide 1984 tarihli Still Life (Nature Morte) ve Eye for an Eye adlı sanatçı kitapları yer aldı. - İsmail Saray participated in the New Trends of Art Exhibition in the Betiksanat section, artist books Still Life (Nature Morte) and Eye for an Eye, both from 1984, presented in the exhibition.
Kapsam
4. Yeni Eğilimler Sergisi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul - 4th Exhibition of New Trends in Art, Mimar Sinan University, Istanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47167
Koleksiyonlar
Kod
SARW446
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
İsmail Saray

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.