"Bir Olay", ilgili not ve dokümanlar - "An Event", related documents and notes
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARW415001.jpg936.54 KBJPEG
SARW415001A.jpg712.09 KBJPEG
SARW415002A1.jpg961.72 KBJPEG
SARW415002A2.jpg1.26 MBJPEG
SARW415002A3.jpg1,005.05 KBJPEG
SARW415003A1.jpg709.94 KBJPEG
SARW415003A2.jpg676.08 KBJPEG
SARW415003A3.jpg675.24 KBJPEG
SARW415003A4.jpg636.38 KBJPEG
SARW415003A5.jpg634.28 KBJPEG
SARW415003A6.jpg815.18 KBJPEG
SARW415004.jpg862.9 KBJPEG
SARW415005.jpg739.07 KBJPEG
SARW415006.jpg699.57 KBJPEG
SARW415006A1.jpg888.86 KBJPEG
SARW415006A2.jpg794.12 KBJPEG
SARW415007.jpg1 MBJPEG
SARW415008.jpg1.06 MBJPEG
SARW415008A1.jpg1,015.95 KBJPEG
SARW415008A2.jpg920.33 KBJPEG
Başlık
"Bir Olay", ilgili not ve dokümanlar - "An Event", related documents and notes
Not
İsmail Saray’ın Samsun Eğitim Enstitüsü'nde, öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği performans - A performance with his students at Samsun Education Institute.
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47160
Koleksiyonlar
Tür
Kod
SARW415
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
İsmail Saray

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.