Mimarlık ve Tasarım
20. yüzyıl Türkiye’sinde etkin mimar ve tasarımcıların eskiz, çizim, yazışma, sözleşme, rapor, harita, fotoğraf, dia, ses kaydı ve video gibi mesleki ve kişisel belgelerinden oluşur. Gültekin Çizgen ve Kayıhan Türköz’ün bu kaynaklara eşlik eden fotoğraf seçkileri, Türkiye’de 1960 sonrası yapılı çevreye ilişkin görsel okumalar sağlar.
Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, Kalebodur tarafından desteklenmektedir.