1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSDOC0810.jpg.jpgŞile Halkevi inşaatında toprak hafriyatı ve taş duvar inşaatı bedeli olarak ustaya ödenen miktarı belirten rapor-1936-11-10
TMSSDOC0794.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Erenköy Kız Lisesi 16.11.1930 tarihli keşif raporu-1930-11-16
TMSSDOC0789.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Hakimiyet-i Milliye Okulu'na ait keşif raporu-1931-01-20; 1931-02-06
TMSSDOC0747001.jpg.jpg
Kız Muallim Mektebi tamiratına dair keşif raporları-1930-12-02
TMSSDOC0780001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Üsküdar Sanat Mektebi tamiratına dair 2 Nisan 1931 tarihli keşif raporu-1931-01-24; 1931-02-15
TMSSDOC0781001.jpg.jpg
Şile ilçesine bağlı köylerde yapılan 30.11.1938 tarihli inceleme raporu-1938-11-30
TMSSDOC0772001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Selçuk Sanat Mektebi'nin tamiratına dair 25.11.1930 tarihli keşif raporu-1930-11-25
TMSSDOC0774.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Erenköy Lisesi tamiratına dair keşfi raporu-1930-08-19
TMSSDOC0808.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Mimar Şemsettin imzalı Kabataş Erkek Lisesi'nin tamiratına dair keşif raporu ve yapılacaklar listesiMimar Şemsettin1930-05-15; 1930-07-20
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover