1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
TCBH111001.jpg.jpg
Hindiler Tekkesi Restorasyon Projesi sırasında çekilen fotoğraflar - Photographs taken during of Hindiler Dervish Lodge Restoration ProjectCengiz Bektaş1999; 2002-07
TCBH041901.jpg.jpg
Cengiz Bektaş'ın Edremit ve Ilıca gezileri sırasında çektiği fotoğraflar - Photographs taken by Cengiz Bektaş during Edremit and Ilıca tripsCengiz Bektaş1996-05-25; 2001-10
TCBH100801.jpg.jpg
Cengiz Bektaş'ın Güre gezisi sırasında çektiği fotoğraflar - Photographs taken by Cengiz Bektaş during Güre tripCengiz Bektaş1992-08-22; 2004-01
TCBH10150101.jpg.jpg
Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan Güre Devre Mülk Tesisi'nin fotoğrafları - Photographs of Güre Timesharing Complex designed by Cengiz BektaşCengiz Bektaş1996-0; 2003-08
TSPPGHBH001001.jpg.jpg
Pekin Bademli Konutu: Fotoğraflar - Pekin Residence in Bademli: PhotographsŞevki Pekin1992; 2002
TCBH0206001.jpg.jpg
Cengiz Bektaş'ın Bursa gezisi sırasında çektiği fotoğraflar - Photographs taken by Cengiz Bektaş during Bursa tripCengiz Bektaş1991-07-14; 2002-10-26
TCBH132301.jpg.jpg
Cengiz Bektaş'ın kişisel fotoğrafları - Cengiz Bektaş's personal photographs-1995-04-26; 2004-05-04
TABCPRBDOC012001.jpg.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkla İlişkiler Binaları'na yapılacak ek yapı ve TBMM ana salonunun yıkımına dair Behruz Çinici'nin görüş ve önerilerini içeren ve Bülent Arınç'a ve Hikmet Çetin'e gönderilen metin - Text sent to Bülent Arınç and Hikmet Çetin, containing the opinions and suggestions of Behruz Çinici on the additional building to be built on the Public Relations Buildings of the Turkish Grand National Assembly and the demolition of the main hall of the Grand National Assembly of Turkey-1998-01-21; 2005-01-03
TABCMDOC008001.jpg.jpg
Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer tarafından Altuğ ve Behruz Çinici'ye gönderilmiş tebrik mektupları ve kartlar. - Congratulatory letters and cards sent by Süleyman Demirel and Ahmet Necdet Sezer to Altuğ and Behruz Çinici.Süleyman Demirel1992; 2009
1-9 / 9
  • 1