1-10 / 27
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0457000.jpg.jpg
26.05.1933 tarihinde yapılacak toplantının vefa mahfili davetiyesi. Mimar A. Burhaneddin'in kartviziti. İstanbul Vali Muavini A. Rıza'nın kartviziti. Maârif-i Umûmiye Nezâreti Müsteşar-ı esbak Abdullah'ın kartviziti.-1919-07-04; 1933-06-07
TMSSDOC0163000.jpg.jpg
Peşte'de Csepel Fabrikası'nda Şemseddin Bey'e gönderilen "Harbiye Nezâreti" antetli zarf ve 16 Kanun-i Evvel 1332 tarihli mektup-1916-12-29
TMSSDOC0431.jpg.jpg
Menzil Müfettiş Vekili M.Sıdkı'nın Tophane'de İmalathane'de Mimar Şemseddin'e gönderdiği 18 Şubat 1331 tarihli teslim edilen para ile ilgili mektupM. Sıdkı1916-03-02
TMSSDOC0515.jpg.jpgBirinci Hafif Sahra Obüsü Alayı Mühendisi Şemseddin Efendi'ye gönderilen 10.09.1330 tarihli yazıMustafa1914-09-23
TMSSDOC0190000.jpg.jpg
Mehmed Salih'in Harbiye Nezâreti Nakliye Kıt'atı Şubesi'nden Budapeşte'de Csepel Fabrikası'nda Şemseddin Bey'e gönderdiği 12 Kanun-i Sani 1332 tarihli ve 4967 sayılı mektup ile zarfıMehmed Salih1917-01-25
TMSSDOC0532.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı Menzil Müfettişliği Şubesi'nden Ali Bey'in İkinci Ordu Menzil Müfettişliği İnşaat Mülhakı Zabit Vekili Şemseddin Efendi'ye gönderdiği 19.11.1330 tarihli yazıAli Bey1914-12-02
TMSSDOC0534.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı Menzil Müfettişliği'nden Binbaşı Salih Bey'in İnşaat Mülhakı Şemseddin Bey'e gönderdiği 8 Mart 1331 tarihli yazı-1915-03-21
TMSSDOC0536.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn İnşaat Reisi'nin İkinci Ordu-yu Hümâyûn Memur Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 29.01.1330 tarihli yazı-1914-11-11
TMSSDOC0607.jpg.jpgKraliyet Askeri Ataşesi Binbaşı Azamanov'un Bulgar Sınırı Askeri Makamları'na gönderdiği 7 Temmuz 1916 tarihli ve 103 sayılı yazıKraliyet Askeri Ataşesi Binbaşı Azamanov1916-07-07
TMSSDOC0601.jpg.jpgMaârif-i Umûmiye Nezâreti'nden Nezâret Muhasebesi Muamelat-ı Hesabiye Memuru Şemseddin'e gönderilen 16 Ramazan 1332 / 26 Temmuz 1330 tarihli yazı-1914-08-08
1-10 / 27