1-10 / 98
PreviewTitleCreatorIssue Date
TASUDOC1282.jpg.jpg
R. Tapucu'nun Muammer Tapucu'ya gönderdiği 11.10.1962 tarihli mektup.R. Tapucu1962-10-11
TMSSDOC0457000.jpg.jpg
26.05.1933 tarihinde yapılacak toplantının vefa mahfili davetiyesi. Mimar A. Burhaneddin'in kartviziti. İstanbul Vali Muavini A. Rıza'nın kartviziti. Maârif-i Umûmiye Nezâreti Müsteşar-ı esbak Abdullah'ın kartviziti.-1919-07-04; 1933-06-07
TMSSDOC0460000.jpg.jpg
Avrupa Sürat Katarları ve Beynelmilel Yataklı Vagonlar Kumpanyası biletleri. Hale Hanım'ın ödediği Erenköy Kız Lisesi'nin taksit makbuzu. Edirnekapı Sıhhat Merkezi'ne ait reçete.-1934-09; 1947-09-20
TMSSDOC0458000.jpg.jpg
Selim Sırrı'nın Vilâyet Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 27.03.1932 tarihli mektup ve zarfıSelim Sırrı1932-03-27
TMSSDOC0459000.jpg.jpg
Beyoğlu 52. İlkokul Başöğretmeni Nâil Çelik'in Şemsettin Bey'e gönderdiği davetiye mektubu ve zarfıNâil Çelik1936-10-07; 1936-12
TMSSDOC0163000.jpg.jpg
Peşte'de Csepel Fabrikası'nda Şemseddin Bey'e gönderilen "Harbiye Nezâreti" antetli zarf ve 16 Kanun-i Evvel 1332 tarihli mektup-1916-12-29
TMSSDOC0162000.jpg.jpg
CHP İstanbul Vilâyet İdare Heyeti Reisliği'nden gönderilen Eminönü Halkevi binasının birinci kısım inşaatıyla ilgili zabıtname. CHP İstanbul Vilâyet İdare Heyeti Reisi Konya Mebusu'nun [F. Atay'ın] Şemsettin Şeniz'e gönderdiği inşaat mahallinde toplanacaklarını bildiren 2332 sayılı yazı ve zarfı.-1939-07-14; 1939-12-18
TMSSDOC0157000.jpg.jpg
Dr. E. Hayri Üstündağ'ın İzmir'den M. Üstündağ'ın Belediye Fen İşleri İnşaat Şubesi Mimarlarından Şemseddin Bey'e gönderdiği mektup ve zarfı-1940-03-12
TMSSDOC0155.jpg.jpg
"Şemsettin B. İstanbul Belediyesi Mimarı, İstanbul" yazılı boş zarf-1932-12-05
TMSSDOC0434000.jpg.jpg
Balat'ta B. Vasıf'a verilen malzemenin 01.05.1935 tarihli faturası. Ağa Hüseyin Zade Mehmet Kereste Ticarethanesi, Sarafoğlu Demirciyan Kardeşler'den İstanbul Belediyesi Maârif Mimarı Şemsettin Bey'in adına kesilen malzeme faturaları ve zarfı.-1935-04-25
1-10 / 98