1-10 / 19
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
TASUDOC0774.jpg.jpgYerebatan Sarayı vaziyet planı-1961-09-09
AEXSHE0010109.jpg.jpgİsmail Hakkı Bey ve Ailesi'nin Münih'teki adresleri ve Atles Realgymnasium.-1914
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSD151001.jpg.jpg
Fevziye Caddesi'ndeki Hüsamettin Sunal Apartmanı Avan Projesi: Kat planları, kesit ve görünüş çizimleri (Ölçek 1:50) - Design Project of Hüsamettin Sunal Apartment Block on Fevziye Street : Floor plans, section and elevations (Scale 1:50)-1954-01-26
TMSSD073001.jpg.jpg
Mimar Mustafa Şemsettin'in Budapeşte, Csepel'de iken yaptığı çizimler - Drawings produced by Architect Mustafa Şemsettin while in Csepel in Budapest-1916-11-09; 1916-12-28
TMSSD027.jpg.jpgGelenbevi Sultânîsi zemin kat planı, 25 Haziran 1334 tarihli (Mikyas 1:100) - Ground floor plan of Gelenbevi Sultânîsi, dated June 25, 1918 (Gelenbevi High School) (Scale 1:100)Mimar Kemaleddin, Mimar Alaaddin1918-06-25
TMSSD088001.jpg.jpg
Vilayeti İstanbul, Kazası Adalar Mıntıkası, Büyükada'da bulunan bir binanın cephe çizimleri, kesiti, çatı planı, bodrum kat planı, üst kat planı ve temel planı (Mikyas 1:100) - Facade drawings, section, roof plan, basement floor plan, upper floor plan and foundation plan of a building in Büyükada, the Princes' Island in Istanbul-1942-04-01; 1942-06-03
TMSSD087.jpg.jpgBir okula ait bodrum kat, zemin kat ve birinci kat planları, A-B kesiti, arka ve ön cephe çizimleri, 10.07.1932 tarihli (Mikyas 1:100) - Basement floor plan, ground floor plan and first floor plan, A-B section, rear facade and front facade drawings of a school, dated July 10, 1932 (Scale 1:100)-1932-07-10
TMSSD013.jpg.jpg
Şile, Çingene Mahallesi'nde Tophane-i Amire'nin tasarrufunda bulunan Hamza B. Vakfı'na dair notlar ve arkasında bir [okul] çizimi - Notes about Hamza B. Foundation, which is in the possession of Tophane-i Amire in Çingene Neighborhood in Şile and drawing of a [school] at the back page-1929-05-30
TMSSD009.jpg.jpgBakırköy'de akıl hastanesinin çamaşırhane katı planı (Ölçek 1:50) - Laundry floor plan of the mental hospital in Bakırköy (Scale 1:50)-1928-03-23
1-10 / 19
  • 1
  • 2

Discover