1-10 / 407
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCBINR0001000.jpg.jpg
Çorum Cazipevler Yerleşme Planı'nın ön raporu - Preliminary report of Çorum Cazipevler master planBehruz Çinici-
TASUDOC0875.jpg.jpg
Kudüs'te Harem-i Şerife dahilinde Kubbetu's-Sahra (Sahra-i Müşerrefe) Camii (…) çinileri hakkında rapor - Report on tiles of Dome of the Rock in Jerusalem.Ali Saim Ülgen-
TABCELVR0001.jpg.jpg
Sincan Elvanköy Kent Planlaması - Sincan Elvanköy Urban Planning / Yerleşim analizleri - Settlement AnalysisMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCBOCR0001.jpg.jpg
Bodrum Çapa Tatil Köyü Projesi Ön Olabilirlik Raporu - Bodrum Çapa Holdiay Village Preliminary Feasibility ReportMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCBOCR0002.jpg.jpg
Bodrum Yarımadası Fiziki Planlama Raporu - Bodrum Peninsula Urban Planning ReportS. Güven Birsel-
TABCAKTR0001.jpg.jpg
Ankara Kızılay Tesisleri Mimari Proje Yarışması - Ankara Kızılay Facilities, Architectural Competition / Mimari ve Mühendislik Raporları - Architectural and Engineering ReportsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TASUDOC0868.jpg.jpg
Ali Saim Ülgen tarafından Irak Hükümeti Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne yazılan Irak'taki abidelerle ilgili mektup ve rapor. - Letter from Ali Saim Ülgen to the Iraq Ministry of Public Works, to report on the monuments in IraqAli Saim Ülgen-
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSDOC0852.jpg.jpg
Kadıköy'de bir paşanın (muhtemelen) konutuyla ilgili yapılacak işler listesi--
TMSSDOC0812.jpg.jpgKız Muallim Mektebi'nin 23 Kanun-i Evvel 1340 tarihli keşif-i sani rapor-1924-12-23
1-10 / 407