1-20 / 104
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSHEDOC0066001.jpg.jpg
"Saray-ı Hümayun Deyimleri"Tayyarzade Ahmed Ata-
TSHEDOC0065001.jpg.jpg
"1291-1894 Sultan Abdül Aziz Devri"Tayyarzade Ahmed Ata-
TSHEDOC0053001.jpg.jpg
Topkapı Sarayı Çevresinin düzenlenmesi işleri için öneri - Suggestion for Topkapı Palace landscaping-1978-12-21
TSHEDOC0049.jpg.jpg
Topkapı Sarayı'nda yapılacak onarım çalışmalarına dair Anıtlar Kurulu raporu - Council of Monuments report for the Topkapı Palace renovationsTahsin Öz1967-12-15; 1967-12-17
TSHEDOC0044001.jpg.jpg
"Türkiye Tarihi Selçuklukar Devri I. Anadolunun Fethi"Mükrimin Halil Yinanç1944
TSHEDOC0034001.jpg.jpg
"Topkapı Sarayı Hümayununun tamirleri münasebetiyle Encümenin Hükümeti Seniyyenin dikkat nazarlarına sunduğu rapor suretidir"Encümen, Hükümeti Seniyye - Town Council, Government1915-10-10
TSHEDOC0024.jpg.jpg
"Topkapı Sarayı Hümayunu (İmparator Sarayı)"Abdurrahman Şeref Bey1908; 1911
TSHEDOC0012001.jpg.jpg
"Topkapı Sarayı (Bakımı, restorasyonları, saray, müze, kitaplık, hazine ve arşivleri olarak problemleri)"Feridun Akozan-
TSHEDOC0011001.jpg.jpg
"Topkapı Sarayı (Bakımı, restorasyonları, saray, müze, kitaplık, hazine ve arşivleri olarak problemleri)"Feridun Akozan-
TSHEDOC0004.jpg.jpg
Topkapı Sarayı kitabı maketi ve muhtelif fotoğraflar - Topkapı Palace book model and photographsSedad Hakkı Eldem, Feridun Akozan1979; 1981
TSHEDOC0102.jpg.jpg
Muhtelif makbuz ve hesaplamalar - Various invoices and calculationsSedad Hakkı Eldem, Feridun Akozan1981-01-06; 1981-03-02
TSHEDOC0090001.jpg.jpg
Topkapı Sarayı kitabının önsözü taslakları - Foreword drafts of Topkapı Palaca bookSedad Hakkı Eldem, Feridun Akozan-
TSHEDOC0075.jpg.jpg
Çizim altı yazıları - Subdrawing texts--
TSHEDOC0067001.jpg.jpg
"Saray-ı Hümayun Deyimleri"Tayyarzade Ahmed Ata-
TSHEDOC0048001.jpg.jpg
Düzeltilmiş Topkapı Sarayı kitabı maketi - Edited Topkapı Palace book modelSedad Hakkı Eldem, Feridun Akozan-
TSHEDOC0039.jpg.jpgHammer'den bir pasaj - A pasage of Hammer--
TSHEDOC0089.jpg.jpg
Topkapı Sarayı kitabına yönelik muhtelif notlar - Notes on the new Topkapı Palace BookSedad Hakkı Eldem, Feridun Akozan1981-10-29
TSHEDOC0035001.jpg.jpg
"Osmanlı Saray teşkilatı"İ.H. Uzunçarşılı-
TSHEDOC0094.jpg.jpgKültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yazılmış, Topkapı Sarayı rölöve ve restorasyonunun ücretini talep eden mektup - Letter to the Ministry of Culture requesting the fee for the restoration and surveys of Topkapı PalaceSedad Hakkı Eldem, Feridun Akozan1979-12-28
TSHEDOC0038.jpg.jpgTopkapı Sarayı kitabına ait üzerinde çalışılmış baskı şartnamesi - Edited publishing agreement of the Topkapı Palace book--
1-20 / 104
Discover
Browse