İçinden tren geçen sergi Haydarpaşa'da
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TAKAF4952001.jpg3.37 MBJPEG
Başlık
İçinden tren geçen sergi Haydarpaşa'da
Yazar/Üreten
Gökhan Karakaş
Tanım
'Buradan Çok Uzakta: Bir Kamusal Alan Projesi'' isimli sergi hakkında
Yayın Tarihi
2006-11-19
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Yusuf Taktak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/41766
Koleksiyonlar
Tür
Kod
TAKAF4952
Haklar
Local Access
Temin Şekli
Yusuf Taktak

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.