Adnan Çoker ve Atölyesi
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TAKAF5210001.jpg1.86 MBJPEG
TAKAF5210002.jpg1.71 MBJPEG
Başlık
Adnan Çoker ve Atölyesi
Yayıncı
Adnan Çoker
Tanım
Adnan Çoker atölyesi - About the studio of Adnan Çoker
Yayın Tarihi
1983-03
Dil
Türkçe
Kapsam
Adnan Çoker dosyası/file
Konular
Fiziksel Yeri
Yusuf Taktak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/40927
Koleksiyonlar
Tür
Kod
TAKAF5210
Haklar
Local Access
Temin Şekli
Yusuf Taktak

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.