1-10 / 88
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSD163.jpg.jpgKır Sokak'ta bulunan iki katlı bir konutun vaziyet planı, kat planları, taşıyıcı sistem kesiti ve ön görünüşü (Mikyas 1:100 ve 1:1000) - Site plan, floor plans, system section and front elevation of a two-storey dwelling on Kır Street (Scale 1:100 and 1:1000)--
TMSSD162.jpg.jpgKasımpaşa Çocuk Bakımevi'nin plan, kesit ve görünüşü (Mikyas 1:50) - Plan, section and elevation of Kasımpaşa Nursery (Scale 1:50)--
TMSSD160.jpg.jpgEyüp Doğumevi'nin planı (Mikyas 1:100) - Plan of the Eyup Maternity Hospital (Scale 1:100)--
TMSSD158.jpg.jpgTek katlı bir yapının plan ve görünüşü - Plan and elevation of a single-storey building--
TMSSD161.jpg.jpgBir hastane planı - Plan of a hospital--
TMSSD157.jpg.jpgBir konut planı - Plan of a house--
TMSSD069.jpg.jpgBir yapının plan ve görünüş çizimleri (Mikyas 1:20) - Plan and elevation of a building (Scale 1:20)--
TMSSD066.jpg.jpgBir yapıya ait plan - Plan of a building--
TMSSD151001.jpg.jpg
Fevziye Caddesi'ndeki Hüsamettin Sunal Apartmanı Avan Projesi: Kat planları, kesit ve görünüş çizimleri (Ölçek 1:50) - Design Project of Hüsamettin Sunal Apartment Block on Fevziye Street : Floor plans, section and elevations (Scale 1:50)-1954-01-26
1-10 / 88