M. Zahit Büyükişliyen, Mine Sanat Galerisi, İstanbul
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TAKAF5619001.jpg4.9 MBJPEG
TAKAF5619002.jpg5.02 MBJPEG
Başlık
M. Zahit Büyükişliyen, Mine Sanat Galerisi, İstanbul
Yazar/Üreten
Zahit Büyükişliyen
Tanım
Şu metni içerir - Includes this text: Zahit'le 96 düşünsel yolculuğunda duyumların çığlığı üzerine bir başkaldırı!... (Füsun Balkaya), Dönüşümcü Bir Resmin Duyarlık Aşamaları (Kaya Özsezgin), Sanat ve Sanatım Hakkında (M. Zahit Büyükişliyen), Söyleşi (İnci Aral), Zahit Büyükişliyen'in Resimlerinde Üç Ayrı Kesit (Şahin Yenişehirlioğlu)
Not
Zahit Büyükişliyen, Kişisel Sergi - Solo Exhibition
Yayın Tarihi
1996-01-25
1996-02-25
Dil
Türkçe
Kapsam
Zahit Büyükişliyen dosyası/file
Konular
Fiziksel Yeri
Yusuf Taktak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/40380
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
48x34 cm
Kod
TAKAF5619
Haklar
Local Access
Temin Şekli
Yusuf Taktak

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.