1-10 / 27
PreviewTitleCreatorIssue Date
THTDOC010001.jpg.jpgİstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınmış, Hayati Tabanlıoğlu'na ait Yüksek Mühendislik diploması - Certified engineer diploma of Hayati Tabanlıoğlu taken from the Istanbul Technical University-1950-07-15
THTDOC026001.jpg.jpg
Almanya Yabancılar Bürosu tarafından Hayati Tabanlıoğlu'na gönderilmiş; Tabanlıoğlu'nu 13-27 Ekim 1958 tarihleri arasında Almanya'ya davet eden mektup - Letter to Hayati Tabanlıoğlu by German Foreigners Office; inviting him to Germany between 13-27 October 1958Van Scherpenberg1958-05-22
THTDOC028001.jpg.jpgİstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Hayati Tabanlıoğlu'na verilmiş Yüksek Mühendislik Diploması - Senior Architect certificate given to Hayati Tabanlıoğlu by Istanbul Technical University-1950-07-15; 1952-08-01
THTC007.jpg.jpgİsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Başkanı'ndan Türk Askeri Makamları'na gönderilen, Hayati Tabanlıoğlu'nun askerlik görevi hakkında onay mektubu - Confirmation letter regarding the military duty of Hayati Tabanlıoğlu sent from the President of the Board of Swiss Federal Institute of Technology to Turkish Military Authorities-1955-10-18
THTC006.jpg.jpgMimar ve Profesör Friedrich Hess tarafından Hayati Tabanlıoğlu'na asistan olarak göreve alındığına dair gönderilen mektup - Letter sent from Architect and Professor Friedrich Hess to Hayati Tabanlıoğlu, regarding his duty as an assistantFriedrich Hess1955-02-18
THTDOC049001.jpg.jpg
"Mimarlıkla İlgili Yasalar" başlıklı kitapçık no. 1 - Booklet entitled "Laws on Architecture" no. 1TMMOB Mimarlar Odası - Chamber of Architects1954-02-04; 1972-12-28
THTDOC068001.jpg.jpg
"Beynelmilel insan olarak mimar", Architectural Record Mecmuası, Haziran 1956 - "Architect as an international human", Architectural Record Magazine, June 1956Herbert Read1956-06; 1957-05
THTDOC064001.jpg.jpg
"Ueber den Masstab in der Architektur (Mimari Alanda Ölçeklendirme Hakkında)" başlıklı metin - Text entitled "Ueber den Masstab in der Architektur (About scales in Architecture)"Friedrich Hess1955
THTDOC055001.jpg.jpg
"Mimarlıkla İlgili Yasalar" başlıklı kitapçık no. 7 - Booklet entitled "Laws on Architecture" no. 7TMMOB Mimarlar Odası - Chamber of Architects1952-01-01; 1972-12-28
THTC002.jpg.jpgHayati Tabanlıoğlu'na yazılmış, Erzurum Atatürk Üniversitesi mimari proje yarışmasındaki birinciliğini tebrik eden mektup - Letter to Hayati Tabanlıoğlu congratulating his first price in Erzurum Atatürk University architectual project competitionLütfi Zeren1956-10-09
1-10 / 27