Zahit Büyükişliyen, AKM, İstanbul & Galeri Selvin, Ankara
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TAKAF723001.jpg3.39 MBJPEG
TAKAF723001A1.jpg4.06 MBJPEG
Başlık
Zahit Büyükişliyen, AKM, İstanbul & Galeri Selvin, Ankara
Yazar/Üreten
Zahit Büyükişliyen
Tanım
Bu metinleri içerir – Includes these texts: Kaya Özsezgin “Etkin Dönüşümler”, Zahit Büyükişliyen “Sanat ve Sanatım Hakkında”.
Not
Zahit Büyükişliyen, kişisel sergi - solo exhibition
Yayın Tarihi
1989-04-04
1989-04-22
Dil
Türkçe
Kapsam
Zahit Büyükişliyen dosyası/file
Konular
Fiziksel Yeri
Yusuf Taktak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/38654
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
51x43,5 cm.
Kod
TAKAF723
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Yusuf Taktak

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.