1-20 / 39
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSODOC164000.jpg.jpg
Belediye imar kanunu tasarısı metni - text of municipalities zoning law draft--
TSODOC163.jpg.jpgKemali Söylemezoğlu'na ait bir PTT makbuzu - PTT reciept for Kemali Söylemezoğlu-1970-03-01
TSODOC118.jpg.jpgSöylemezoğlu ailesinin erkeklerini gösteren soyağacı - A genealogy listing the male members of Söylemezoğlu Family.Sinan Kemali Söylemezoğlu-
TSODOC148.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na ait, içinde eskiz ve notlar bulunan bir eskiz defteri - A sketc-h book of Kemali Söylemezoğlu, including sketches and notes--
TSODOC170.jpg.jpg
Türk Mimari Anıtları Osmanlı Devri Bursa'da Murad I ve Bayezid I BinalarıRölöve Bürosu Şefi Y. Mimar Sedat Çetintaş1952
TSODOC129001.jpg.jpg
Bir projeye ait paftalar bütünü - complete sheets of a project--
TSODOC123.jpg.jpgKemali Söylemezoğlu'nun şeceresi - Family tree of Kemali Söylemezoğlu--
TSODOC121.jpg.jpgGiysilerle ilgili bir çizelge - A chart about clothes--
TSODOC151.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na ait, içinde eskiz ve notlar bulunan bir eskiz defteri - A sketch book of Kemali Söylemezoğlu, including sketches and notes-1980-09-15; 1980-09-19
TSODOC111.jpg.jpg
Türkiye İş Bankası'na, Kaymakam Dr. Mahmut Nedim Bey yanında Salihe Hanım tarafından Necmettin Kemali Bey (Yeşilköy) hesabına 180 TL tediyesine ait havale emrini hesap pusulasıdır - Account document issued by Türkiye İş Bank, and about the transfer of 180 turkish lira Salihe Hanım to the account of Necmettin Kemali Bey (Yeşilköy).-1930-04-24
TSODOC168.jpg.jpgSöylemezoğlu ailesine gönderilmiş Avusturya Konsolosluğunda gerçekleşecek bir davet için davetiye - Invitation to Söylemezoğlu family to the party taking place in Austrian ConsulateGeurges Roesslev0000-04-25
TSODOC155.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na ait, içinde eskiz ve notlar bulunan bir eskiz defteri - A sketch book of Kemali Söylemezoğlu, including sketches and notes--
TSODOC157.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na ait, içinde eskiz ve notlar bulunan bir eskiz defteri - A sketch book of Kemali Söylemezoğlu, including sketches and notes-1975-08-22; 1983-08-25
TSODOC167.jpg.jpgKemali Söylemezoğlu'na gelmiş bir yılbaşı tebriği - A post to Kemali Söylemezoğlu wishing a happy new year-1957
TSODOC153.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na ait, içinde eskiz ve notlar bulunan bir eskiz defteri - A sketch book of Kemali Söylemezoğlu, including sketches and notes-1937-08-08; 1938-05-23
TSODOC112.jpg.jpgSaliha Hanım'a babasından İş Bankası vasıtasıyla gönderilen 19.091 kuruşu aldığına dair belge - Document showing the receipt of 19.091 kuruş by Saliha Hanım sent her by his father through İş Bank.-1930-04-25; 1930-04-27
TSODOC169.jpg.jpg
Türk Mimari Anıtları Osmanlı Devri Bursa'da İlk EserlerRölöve Bürosu Şefi Y. Mimar Sedat Çetintaş1946
TSODOC149.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na ait içinde notlar olan defter - A sketch book of Kemali Söylemezoğlu, including notes--
TSODOC117.jpg.jpg
"Tasviye edilen duyunât postaları, derşehir-i Ağustos sene 1313." yazılı not. Murad? Paşa hazretlerinin mayıs ve nisan ayına ait telgraf ücretlerine dair 9 Mayıs 1313 tarihli Mustafa Asım mühürlü yazı. Mekatib ücretlerine dair 9 Ağustos 1313 tarihli yazı.--
TSODOC113.jpg.jpgMerhume Hediye Hanım hesapları yazan dosya kapağı -File cover on which the account information of Merhume Hediye Hanım is written.-1928-01-12
1-20 / 39