1-10 / 16
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSOC004.jpg.jpgHarika ve Kemali Söylemezoğlu'na Karatepe restorasyonu ile ilgili mektup - Letter to Harika and Kemali Söylemezoğlu about Karatepe restorationHalet Çambel1953-08-26
TSOC016.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na yazılmış mektup - Letter to Kemali Söylemezoğlu--
TSOC007.jpg.jpgİstanbul Kalkınma Derneği'nden dernekle ilgili bilgi içeren mektup - Letter from Istanbul Development Association including information about themselvesİstanbul Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu - Istanbul Development Association administrative board-
TSOC015001.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'nun harcırah başvurusu ve cevabı - Letter of Kemali Söylemezoğlu asking for travel expenses and the answerKemali Söylemezoğlu, Ahmet Salih Korur1957-01-10; 1957-01-11
TSOC010.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu ile bir yapı kooperatifi arasında yazışmalar - Letters between Kemali Söylemezoğlu and a building cooperative-1948
TSOC014.jpg.jpgKemali Söylemezoğlu'na yazılmış kâğıt çeşitleriyle ilgili bir mektup - Letter written to Kemali Söylemezoğlu about paper breeds-1956-01-18
TSOC008001.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu ile Demir Toprak AŞ arasındaki yazışmalar - Letters between Kemali Söylemezoğlu and Demir Toprak AŞKemali Söylemezoğlu1948-13-01
TSOC013.jpg.jpg
Necmeddin Söylemezoğlu'na kızları Mühibe ve Saliha Hanımlar ile damadından gelen mektup - Letter sent to Necmeddin Söylemezoğlu by his daughters Mühibe and Saliha and his son-in-law.-1930-02-07
TSOC009.jpg.jpgÇalışma Bakanlığı'ndan Kemali Söylemezoğlu'na mektup - Letter from Ministry of Labour to Kemali Söylemezoğluİşçi Sigortaları Kurumu genel müdürü - general manager of Workers Assurance Association1952-05-17
TSOC002.jpg.jpgT. Bayınoğlu'ndan Kemali Söylemezoğlu'na yazılmış gündelik olaylara dair bilgi veren mektup - Letter from T. Bayınoğlu to Kemali Söylemezoğlu about daily incidentsT. Bayınoğlu1954-12-11
1-10 / 16
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date