1-16 / 16
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSOC014.jpg.jpgKemali Söylemezoğlu'na yazılmış kâğıt çeşitleriyle ilgili bir mektup - Letter written to Kemali Söylemezoğlu about paper breeds-1956-01-18
TSOC012.jpg.jpg
Necmeddin Söylemezoğlu'na oğlundan gelen mektupta, kız kardeşi Merhume kızı Mühibe Hanım'ın masraflarından bahs edilmektedir. Mektubun arkasında masrafların ödendiğine dair not bulunmaktadır - The letter about the expenses by sister Mühibe Hanım, sent to Necmeddin Söylemezoğlu by his son.-1930-04-02; 1930-07-13
TSOC003.jpg.jpgKemali Söylemezoğlu'nun SODOC011 kodlu belgeye cevap olarak gönderdiği mektup - Letter from Kemali Söylemezoğlu as a response to the document with the code SODOC011Kemali Söylemezoğlu1954-08-07
TSOC010.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu ile bir yapı kooperatifi arasında yazışmalar - Letters between Kemali Söylemezoğlu and a building cooperative-1948
TSOC011.jpg.jpgCemalettin Bey'in yazdığı kişisel mektup - Personal letter written by Cemalettin Bey.-1930-03-30
TSOC015001.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'nun harcırah başvurusu ve cevabı - Letter of Kemali Söylemezoğlu asking for travel expenses and the answerKemali Söylemezoğlu, Ahmet Salih Korur1957-01-10; 1957-01-11
TSOC007.jpg.jpgİstanbul Kalkınma Derneği'nden dernekle ilgili bilgi içeren mektup - Letter from Istanbul Development Association including information about themselvesİstanbul Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu - Istanbul Development Association administrative board-
TSOC005.jpg.jpgİstanbul Vali ve Belediye başkanından Kemali Söylemezoğlu'na yazılmış, İstanbul Belediye Binası yarışmasında projesinin ikinci olduğunu bildiren mektup - Letter from Istanbul Mayor to Kemali Söylemezoğlu informing that his offer for the Istanbul city hall project has the 2nd priceİstanbul Belediye Başkanı - Mayor of Istanbul1953-05-08
TSOC002.jpg.jpgT. Bayınoğlu'ndan Kemali Söylemezoğlu'na yazılmış gündelik olaylara dair bilgi veren mektup - Letter from T. Bayınoğlu to Kemali Söylemezoğlu about daily incidentsT. Bayınoğlu1954-12-11
TSOC001.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na gönderilmiş kişisel mektup - Personal letter sent to Kemali Söylemezoğlu-1953-09-05
TSOC006001.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu ile İstanbul Belediyesi Emlak ve Kamusallaştırma müdürlüğü arasındaki yazışmalar - Letters between Kemali Söylemezoğlu and Istanbul Municipality Real Estate and Nationalization ManagementKemali Söylemezoğlu, Necmettin Arbatlı1953-12-02; 1953-12-06
TSOC016.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu'na yazılmış mektup - Letter to Kemali Söylemezoğlu--
TSOC009.jpg.jpgÇalışma Bakanlığı'ndan Kemali Söylemezoğlu'na mektup - Letter from Ministry of Labour to Kemali Söylemezoğluİşçi Sigortaları Kurumu genel müdürü - general manager of Workers Assurance Association1952-05-17
TSOC004.jpg.jpgHarika ve Kemali Söylemezoğlu'na Karatepe restorasyonu ile ilgili mektup - Letter to Harika and Kemali Söylemezoğlu about Karatepe restorationHalet Çambel1953-08-26
TSOC008001.jpg.jpg
Kemali Söylemezoğlu ile Demir Toprak AŞ arasındaki yazışmalar - Letters between Kemali Söylemezoğlu and Demir Toprak AŞKemali Söylemezoğlu1948-13-01
TSOC013.jpg.jpg
Necmeddin Söylemezoğlu'na kızları Mühibe ve Saliha Hanımlar ile damadından gelen mektup - Letter sent to Necmeddin Söylemezoğlu by his daughters Mühibe and Saliha and his son-in-law.-1930-02-07
1-16 / 16
Discover
Type
Issue Date
Browse