1-20 / 36
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSOBOPA023.jpg.jpgBir konut cephesi eskizi - Sketch of a house facade--
TSOBOPA040.jpg.jpgAnkara Memur Evleri (Saraçoğlu Mahallesi) projesi 1/200 ölçekli cephe - Ankara Staff Housing (Saraçoğlu Settlement) 1/200 scaled elevationPaul Bonatz-
TSOBOPA038001.jpg.jpg
Süleymaniye yakınlarındaki bir yapının plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri - Plan, section and elevation drawings of a building close to Süleymaniye--
TSOBOPA005.jpg.jpgBaldaquin'e ait detay çizimleri - Detail drawing of Baldaquin--
TSOBOPA035.jpg.jpgBir konut yapısına ait perspektif eskiz - Perspective sketch of a housePaul Bonatz1945-11-06
TSOBOPA024.jpg.jpgBir konut cephesi eskizi - Sketch of a house facadePaul Bonatz1946-02-16
TSOBOPA036.jpg.jpgBir konut yapısına ait perspektif eskiz - Perspective sketch of a housePaul Bonatz1945-11-03
TSOBOPA031.jpg.jpgBir konut cephesi eskizi - Sketch of a house facadePaul Bonatz1946-02-03
TSOBOPA027.jpg.jpgBir plan şeması eskizi - Sketch of a plan scheme--
TSOBOPA007.jpg.jpgBaldaquin'e ait ana galeri mekânı çizimleri - Main gallery drawings of Baldaquin--
TSOBOPA006.jpg.jpgBaldaquin'e ait birinci kat planı - First floor plan of Baldaquin--
TSOBOPA002001.jpg.jpg
Ulm şehir düzenleme projesi - Ulm urbanization projectPaul Bonatz-
TSOBOPA013.jpg.jpgBaldaquin iç mekânından perspektif çizim - Perspective drawing of Baldaquin interior--
TSOBOPA015.jpg.jpg
Yapı ve Kredi Bankası Küçük Evler projesi plan çizimleri, arkasında bir takım hesaplamalar - Yapı ve Kredi Bank Small Houses project plan drawing with some calculations on the backPaul Bonatz, Raşit Uybadın1945-12-11
TSOBOPA016.jpg.jpg
Yapı ve Kredi Bankası Küçük Evler projesi A tipi konut, arkasında diğer tiplere ait eskizler - Yapı Kredi Bank Small Houses project A type building with sketches of other types on the backPaul Bonatz, Raşit Uybadın1945-12-07
TSOBOPA025.jpg.jpgPlan şeması eskizleri - Plan scheme sketchesPaul Bonatz1946-02-10
TSOBOPA004.jpg.jpgTonhalle Darmstadt'a (Darmstadt Konser Salonu) ait plan çizimi - Plan drawing of Tonhalle Darmstadt (Darmstadt Concert Hall)Muzaffer Sudalı1951-06
TSOBOPA021.jpg.jpg
Bir konut cephesi eskizi ve arkasında notlar - Sketch of a house facade with notes on the backPaul Bonatz1946-02-05
TSOBOPA022.jpg.jpgBir plan şeması eskizi - Sketch of a plan scheme--
TSOBOPA012.jpg.jpgBaldaquin'e ait bodrum katı planı - Basement floor plan of Baldaquin--
1-20 / 36
Discover
Type
Issue Date
Browse