Resim dersinden daima zayıf alan küçük öğrenci, büyük bir sergi açtı: Gül Yazıcı, eskilerden Leonardo da Vinci'ye, yenilerden ise Picasso'ya hayran – Gayesi de Mona Lisa'ya benzemek
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TAKAF1560001.jpg1.88 MBJPEG
TAKAF1560002.jpg476.39 KBJPEG
Başlık
Resim dersinden daima zayıf alan küçük öğrenci, büyük bir sergi açtı: Gül Yazıcı, eskilerden Leonardo da Vinci'ye, yenilerden ise Picasso'ya hayran – Gayesi de Mona Lisa'ya benzemek
Tanım
Adnan Çoker'in öğrencisi Gül Yazıcı'nın Gençlik Kitabevi'nde açılan sergisi hakkında – On Gül Yazıcı's exhibition at Gençlik Kitabevi
Yayın Tarihi
1962-12-02
Dil
Türkçe
Kapsam
Adnan Çoker dosyası/file
Konular
Fiziksel Yeri
Yusuf Taktak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/37788
Koleksiyonlar
Tür
Kod
TAKAF1560
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Yusuf Taktak

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.