1-1 / 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
TFAZBH0001001.jpg.jpg
Başak Sigorta Genel Merkez ve T. C. Ziraat Bankası Şube binası - Başak Insurance Head Office building and T. C. Ziraat Bank branch buildingMimarlar - Architects: Asım Mutlu, Utarit İzgi, Esat Suher1965
1-1 / 1
Discover
Issue Date
Browse