Cumhuriyet Kuşağı'nın Ankara çıkartması: Neşet Günal'ın desen ve önçalışmaları Galeri Selvin'de, Sadi Diren'in heykelleri de Vakko Sanat Galerisi'nde
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TAKAF2481001.jpg3.62 MBJPEG
Başlık
Cumhuriyet Kuşağı'nın Ankara çıkartması: Neşet Günal'ın desen ve önçalışmaları Galeri Selvin'de, Sadi Diren'in heykelleri de Vakko Sanat Galerisi'nde
Yazar/Üreten
Erhan Karaesmen
Tanım
Neşet Günal'ın yaşamı, sanatı ve Galeri Selvin'de açılan sergisi hakkında - On Neşet Günal's life, art and exhibition at Galeri Selvin
Yayın Tarihi
1996-03-26
Dil
Türkçe
Kapsam
Neşet Günal dosyası/file
Konular
Fiziksel Yeri
Yusuf Taktak
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/36920
Koleksiyonlar
Tür
Kod
TAKAF2481
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Yusuf Taktak

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.