Yılmaz Güney'e ve filmine (Umut?) övgüler - Praise for Yılmaz Güney and his movie
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CTYGDOC179.jpg1.25 MBJPEG
CTYGDOC179A1.jpg1.17 MBJPEG
Başlık
Yılmaz Güney'e ve filmine (Umut?) övgüler - Praise for Yılmaz Güney and his movie
Dil
Fransızca
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/35412
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
El yazısı, daktilo yazısı - Handwriting, typewriting
Doküman Sayısı
2
Kod
CTYGDOC179
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.