Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî Levâzım Kalemi hülefâsından Mehmed Paşazâde Salih Bey
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMSBDIVH202.jpg495.47 KBJPEG
AFMSBDIVH202A1.jpg254.95 KBJPEG
Başlık
Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî Levâzım Kalemi hülefâsından Mehmed Paşazâde Salih Bey
Yazar/Üreten
C. Abdullah, A. Zilposche
Dil
Osmanlı Türkçesi
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/34596
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
6,5-10,6 cm, Printed-Black&White
Doküman Sayısı
2
Kod
AFMSBDIVH202
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.