1-11 / 11
PreviewTitleCreatorIssue Date
TFAIHD0011.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, vaziyet planı, arka görünüşü - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, rear facadeMimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0009.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, vaziyet planı, A-A kesiti - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, A-A section (Ölçek - Scale 1:30)Mimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0010.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, vaziyet planı, ön görünüşü - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, front facadeMimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0008.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, vaziyet planı, B-B kesiti - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, B-B section (Ölçek - Scale 1:30)Mimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0007.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci kat planı - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth floor plansMimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0006.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, birinci ve ikinci kat planı - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, first and second floor planMimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0005.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, ara kat planı - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, mezzanine floor planMimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0003.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, birinci bodrum kat planı - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, first basement floor planMimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0004.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, zemin kat planı - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, ground floor planMimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0002.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, ikinci bodrum kat planı - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, second basement floor planMimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
TFAIHD0001.jpg.jpgCumhuriyet Caddesi'nde bir iş hanı, vaziyet planı, A-A kesiti ve B-B kesiti - A Commercial Center in Cumhuriyet Street, A-A section and B-B section (Ölçek - Scale 1:50)Mimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu-
1-11 / 11
Discover
Type
Browse