Şişli, Feri kariyesi (Feriköy) Mahallesi, Deveci Sokak'taki numarası bilinmeyen bir hanenin 1322 h./1907 tarihli nüfus sayımına ait esas defteri transkripsiyon formu - Transcription form from the 1322 AH (1907 AD) census, reproduced from the Defter-i Esas (Main Register): House no: Unknown, Deveci Street in Feri kariyesi (Feriköy) Quarter in Şişli.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AIHPRSISL201015.jpg1.77 MBJPEG
Başlık
Şişli, Feri kariyesi (Feriköy) Mahallesi, Deveci Sokak'taki numarası bilinmeyen bir hanenin 1322 h./1907 tarihli nüfus sayımına ait esas defteri transkripsiyon formu - Transcription form from the 1322 AH (1907 AD) census, reproduced from the Defter-i Esas (Main Register): House no: Unknown, Deveci Street in Feri kariyesi (Feriköy) Quarter in Şişli.
Tanım
Sayım sırasında hanedeki fertler - The members of household during the census: 1) Tophane ahalisinden Osman Ağa. 2) Damadı reji kolcularından Ali Efendi. 3) Mektebnişin Mahmud Efendi. 4) Mektebnişin Mehmed Efendi. 5) Mükerrem Hanım. 6) Zeyneb Hanım. Sayım sonrasında kaydedilen kişi - The person recorded after the census: Emine Hanım.
Not
Defter no ve türü - Register no. and type: 27 (Es. Müsv.). Sayfa no - Page no: 15. Transkripsiyonu yapan - Transcribed by: Figen. Transkripsiyon tarih - Transcription date: 23.12.1982.
Yayın Tarihi
1982-12-23
Dil
Türkçe
Kapsam
1322 tahriri - 1322 census
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/32828
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
El yazısı-Baskı - Handwriting-Printing
Doküman Sayısı
1
Kod
AIHPRSISL201015
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Alan Duben&Cem Behar
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.