İstanbul Haneleri: Nüfus sayım bilgilerini kullanmak için talimatlar - Istanbul Households: Instructions for use of census data
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AIHWP0601.jpg1.08 MBJPEG
Başlık
İstanbul Haneleri: Nüfus sayım bilgilerini kullanmak için talimatlar - Istanbul Households: Instructions for use of census data
Yazar/Üreten
Alan Duben, Cem Behar
Tanım
Metin, Alan Duben ve Cem Behar tarafından hazırlanmıştır - Text prepared by Alan Duben and Cem Behar
Dil
İngilizce
Kapsam
1980'ler - 1980s
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/31143
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21-29,7 cm, Baskı - Print
Doküman Sayısı
1
Kod
AIHWP0601
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Alan Duben&Cem Behar
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.