Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Nüzhetiye Sokak'taki 6 numaralı hanenin 1322 h./1907 tarihli nüfus sayımına ait esas defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1322 AH (1907 AD) census, reproduced from the Defter-i Esas (Main Register): House no: 6, Nüzhetiye Street in Teşvikiye Quarter in Şişli.
DC FieldValueLanguage
dc.provenanceArşiv, Alan Duben&Cem Behar tarafından SALT Araştırma'ya bağışlanmıştır - The archive was donated by Alan Duben&Cem Behar Archive to SALT Research.
dc.coverage.spatial1322 tahriri - 1322 census
dc.date.accessioned2018-09-09T12:56:42Z-
dc.date.available2018-09-09T12:56:42Z-
dc.date.issued1982-12-30
dc.identifierAIHPRSISL201056
dc.identifier.urihttps://archives.saltresearch.org/handle/123456789/30919-
dc.descriptionSayım sırasında hanedeki fertler - The members of household during the census: Birinci form - The first form: 1) Serçavuş dördüncü daire-i belediye, Kara Ahmed oğlu L. 2) Ahmed Uşak. 3) Hizmetçi Ayşe Hanım. İkinci form - The second form: 1) Dahiliye Nazırı atufetlû İbrahim Hakkı Bey. 2) Damadı Erkân-ı Harbiye Miralayı Cemil Bey. 3) Hizmetçi Mehmet Ağa. 4) Arabacı Osman Ağa. 5) Hizmetçi Halil Ağa. 6) Aşçı Seyid Ağa. 7) Hizmetçi Kamil. 8) Ayşe Remziye H. 9) Fatma Perihan.
dc.formatEl yazısı-Baskı - Handwriting-Printing
dc.languageTürkçe - Turkish
dc.rightsOpen Access
dc.subjectSerçavuş
dc.subjectDördüncü Daire-i Belediye Hizmetçi Miralay
dc.subjectErkân-ı Harbiye Arabacı Aşçı - Sergeant Servant Colonel Coachman Cook
dc.titleŞişli, Teşvikiye Mahallesi, Nüzhetiye Sokak'taki 6 numaralı hanenin 1322 h./1907 tarihli nüfus sayımına ait esas defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1322 AH (1907 AD) census, reproduced from the Defter-i Esas (Main Register): House no: 6, Nüzhetiye Street in Teşvikiye Quarter in Şişli.
dc.typeTranskripsiyon formu - Transcription form
dc.noteDefter no ve türü - Register no. and type: 4 (Es. Es.). Sayfa no - Page no: 21. Transkripsiyonu yapan - Transcribed by: Figen. Transkripsiyon tarih - Transcription date: 30.12.1982.
dc.locationSALT Research
dc.catalogedbySinem Gülmez
dc.date.cataloged2014-01-06
dc.date.acquisition2013-08-00
dc.format.numberofscans1
dc.format.numberofpages1
dcterms.accrualMethodBağış - Donation
dc.rights.holderAlan Duben&Cem Behar
CollectionsŞişli 1322
Files
File Description SizeFormat 
AIHPRSISL20105601.jpg1.68 MBJPEG
AIHPRSISL20105602.jpg1.82 MBJPEG