Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Cezzar Sokak'taki (bila) numarasız konağın 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formu - Transcription form from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: Unknown, Cezzar Street in Teşvikiye Quarter in Şişli.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AIHPRSISL101004.jpg1.33 MBJPEG
Başlık
Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Cezzar Sokak'taki (bila) numarasız konağın 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formu - Transcription form from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: Unknown, Cezzar Street in Teşvikiye Quarter in Şişli.
Tanım
Sayım sırasında hanedeki fertler - The members of household during the census: 1) İbrahim Ağa. 2) Sadık Ağa.
Not
Defter no ve türü - Register no. and type: Atik. Sayfa no - Page no: 61 (63). Transkripsiyonu yapan - Transcribed by: Nilgün. Transkripsiyon tarih - Transcription date: 23.12.1982.
Yayın Tarihi
1982-12-23
Dil
Türkçe
Kapsam
1300 tahriri - 1300 census
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/30901
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
El yazısı-Baskı - Handwriting-Printing
Doküman Sayısı
1
Kod
AIHPRSISL101004
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Alan Duben&Cem Behar
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.