Başında bonesiyle genç bir kadın ve ona sarılan çocuğu - A woman with a bonnet in her head and her child huggging her.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AIHH036.jpg371.5 KBJPEG
AIHH036A1.jpg265.61 KBJPEG
Başlık
Başında bonesiyle genç bir kadın ve ona sarılan çocuğu - A woman with a bonnet in her head and her child huggging her.
Tanım
Arka yüzde "Kızımın bayramını tebrik ederek, ben de büyüklerimin ellerinden ve küçüklerimin gözlerinden öpmeye şitap ettim. 13/3/929, Saime Celâl" yazılı - On the back side: "I congratulate my daughter for the feast and kiss my elders and the kids. 13/3/929, Saime Celâl".
Yayın Tarihi
1929-03-13
Dil
Türkçe
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/30822
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
8,4-13,6 cm, El yazısı-Baskı-Siyah beyaz - Handwritten-Printing-Black&White
Doküman Sayısı
2
Kod
AIHH036
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Alan Duben&Cem Behar
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.