Osmanlı Bankası Genel Müdürlük Binası, Karaköy, İstanbul - Ottoman Bank head office, Karaköy, İstanbul
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
IMHIST007A.jpg1.01 MBJPEG
Başlık
Osmanlı Bankası Genel Müdürlük Binası, Karaköy, İstanbul - Ottoman Bank head office, Karaköy, İstanbul
Yayın Tarihi
1966-08-10
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2984
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı, siyah beyaz - Printing, black&white
Doküman Sayısı
1
Kod
IMHIST007A
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Transfer

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.