Başak Sigorta Genel Merkez ve T. C. Ziraat Bankası Şube binası, üçüncü bodrum kat planı - Başak Insurance Head Office building and T. C. Ziraat Bank branch building, third basement floor plan
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFAZBD0001.jpg5.28 MBJPEG
Başlık
Başak Sigorta Genel Merkez ve T. C. Ziraat Bankası Şube binası, üçüncü bodrum kat planı - Başak Insurance Head Office building and T. C. Ziraat Bank branch building, third basement floor plan
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Asım Mutlu, Utarit İzgi, Esat Suher
Dil
Türkçe
Kapsam
Harbiye, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2842
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
53,4-71,1 cm, Ozalit baskı, kağıt üzerine el yazısı - Blueprint, handwriting on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TFAZBD0001
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.