Arşimidis Han, giriş cephesi - Arşimidis Han, entrance facade (Ölçek - Scale 1:50)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFAAHD0007.jpg3.41 MBJPEG
TFAAHD0007A.jpg2.98 MBJPEG
Başlık
Arşimidis Han, giriş cephesi - Arşimidis Han, entrance facade (Ölçek - Scale 1:50)
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Fazıl Saffet Aysu
Not
Belgenin arkasında - Reverse side of the document: "Arşimidis Müessesesi Otomobil Malzemesi Ticareti T.A.Ş. İle Y. Mimar Fazıl Aysu arasında Galata'da Okçu Musa Caddesinde 25, 26, 27 parsel No'lu arsalar üzerine inşa edilecek binaya dair 7 Nisan 1951 tarihinde akdedilen sözleşmede ve şartnamelerde zikri geçen, binanın mimarî projesi olduğu imza edilir. 7 Nisan 1951". İmzalar - Signatures: Mimar Fazıl Aysu, Arşimidis Müessesesi Otomobil Malzeme Ticareti T.A.Ş. Murahhas azası Yorgi Papadapulo
Dil
Türkçe
Kapsam
Şişhane, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2812
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
62,3-44,5 cm, Ozalit baskı, kağıt üzerine el yazısı - Blueprint, handwriting on paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TFAAHD0007
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.