Dünya, Atatürk İlâvesi
Files
File Description SizeFormat 
FFTDOC0147001.jpg5.28 MBJPEG
FFTDOC0147002.jpg6.42 MBJPEG
FFTDOC0147003.jpg5.92 MBJPEG
FFTDOC0147004.jpg5.87 MBJPEG
FFTDOC0147005.jpg5.68 MBJPEG
FFTDOC0147006.jpg6.36 MBJPEG
Title
Dünya, Atatürk İlâvesi
Creator
Falih Rıfkı Atay. Ahmet Yener. Mehmet Somer. Tayfur Sökmen. Ali Fuat Cebesoy. Edibe Dolu. İsmail Arar
Description
İnkılâbçı Mustafa Kemal: Kemalizm kapalı bir zindan değil, açık ve aydınlık bir yol, durduran, donduran ve saplayan bir cebir değil, daima ileriye ve tekâmüle sevkeden bir hareket ifade eder. Musafa Kemal, bütün dogmalara karşıydı. Atamız Hep Ondokuzunda. Çocukluğuna dair bazı hâtıralar. Atatürk'ün Sivas'ta kendisini ziyaret eden bir ecnebi generale cevabı. İki hâtıra ve iki mektup: Vatanı kurtarmak için şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla gayret ve fadakârlık elzemdir. Endülüs tarihinin son sayfalarını okuyan. Atatürk için gözyaşı döken bir baş rahip. İstiklâl uğrunda. Verilmiş bir kararım varken. Bingazi'den Anadolu'ya: Diyaarbakır seyahati, Osmaniye'ye kadar pek güç şartlar içinde yapıldı. Atla gidiyorduk. Her taraf, kalın kar tabakasıyla örtülüydü ve şiddetli bir soğuk vardı. M. Kemal Paşa neşeli değildi. Rahmetli Doktor İbrahim Tali Öngören'in hâtıraları. Sakarya Harbi'ne ait hâtıralar: Düşmanın mezbuhane mukabil taaruzlarını ciddî telâkki eden fırka ve kolordu kumanlarının az çok telâşlı raporlarına mütemadiyen cevaplar veriyor, bütün tereddütleri cesarete, teşebbüse tahvil için uğraşıyor, emirler veriyordu. Mustafa Kemal Paşa kükremiş bir aslan halini almıştı. Atatürk'e ait üç hatıra. Yollar çok! mıntakalar çok. Çardak Boğazı'nda bir gece. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda Atatürk. Atatürk ve Anadolu: Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pâyidar kalacaktır. Son sözü.
Issue Date
1954-11-10
Language
Turkish
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/27930
Collections
Type
Format
43,4-58,8 cm, Printed-Black&White
Number of Scanned Documents
6
Identifier
FFTDOC01470
Rights
Open Access
Accrual Method
Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org