Sümerbank Genel Merkez Binası projesinin maketi - Model of Sümerbank Head Office project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFAMH0018001.jpg1.14 MBJPEG
TFAMH0018002.jpg1.26 MBJPEG
TFAMH0018003.jpg1.26 MBJPEG
Başlık
Sümerbank Genel Merkez Binası projesinin maketi - Model of Sümerbank Head Office project
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2785
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
12-9 cm, Baskı, Siyah Beyaz - Printing, Black&White
Doküman Sayısı
3
Kod
TFAMH0018
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.