Philips Gümüşsuyu Büro ve Mağaza Binası, Gümüşsuyu Caddesi cephesi - Philips Office and Store Building in Gümüşsuyu, facade from Gümüşsuyu Street (Ölçek - Scale 1:50)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFAPGD0002.jpg4.59 MBJPEG
Başlık
Philips Gümüşsuyu Büro ve Mağaza Binası, Gümüşsuyu Caddesi cephesi - Philips Office and Store Building in Gümüşsuyu, facade from Gümüşsuyu Street (Ölçek - Scale 1:50)
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray
Yayın Tarihi
1953
Dil
Türkçe
Kapsam
Beyoğlu, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2719
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
101,6-60,4 cm, Ozalit baskı, kağıt üzerine el yazısı - Blueprint, handwriting on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TFAPGD0002
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.