Tenis, Eskrim ve Dağcılık Kulübü, görünüş - Tennis, Fencing and Mountaineering Club, facade
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFATEDD0013.jpg2.32 MBJPEG
Başlık
Tenis, Eskrim ve Dağcılık Kulübü, görünüş - Tennis, Fencing and Mountaineering Club, facade
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Rüknettin Güney
Dil
Türkçe
Kapsam
Maçka, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2646
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
76,1-35 cm, Ozalit baskı, kağıt üzerine el yazısı - Blueprint, handwriting on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TFATEDD0013
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.