Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, A1-A2 bloku 1. bodrum terası demir kapıları - İstanbul Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center, iron doors of A1-A2 block's first basement terrace (Ölçek - Scale 1:1, 1:10, 1:20)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFALKD0010.jpg3.55 MBJPEG
Başlık
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, A1-A2 bloku 1. bodrum terası demir kapıları - İstanbul Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center, iron doors of A1-A2 block's first basement terrace (Ölçek - Scale 1:1, 1:10, 1:20)
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi
Not
Belgenin üzerine kurşun kalemle revizyon yapılmış - The document was revised with pencil
Dil
Türkçe
Kapsam
Harbiye, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2602
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
76-66,4 cm, Ozalit baskı, kağıt üzerine el yazısı - Blueprint, handwriting on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TFALKD0010
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.