Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, deniz cephesi - Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center, sea side facade (Ölçek - Scale 1:200)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFALKD0004.jpg3.2 MBJPEG
Başlık
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, deniz cephesi - Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center, sea side facade (Ölçek - Scale 1:200)
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi
Dil
Türkçe
Kapsam
Harbiye, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2596
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
58,5-28,1 cm, Ozalit baskı, kağıt üzerine el yazısı - Blueprint, handwriting on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TFALKD0004
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.