Dünya Kiliseler Konseyi
Cenevre merkezli Dünya Kiliseler Konseyi’nin Türkiye’deki mültecilere yaptığı yardımlara dair 1950-1980 yıllarından mülteci ve personel dosyaları ile kurum yazışmalarını içerir. Daha eski tarihli az sayıdaki dosya ise, Bulgaristan’daki Birleşik Evanjelik Kiliseleri ve ABD’deki Birleşik Kilise Dünya Misyonerlik Kurulu’nun yardımlarını belgeler. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Balkan ülkelerinden Türkiye’ye sığınanların yaşamına ışık tutan arşiv, bölgesel tarih araştırmaları ve mikro tarih çalışmalarına kaynaklık eder.
Keşfet
Tür
Yayın Tarihi
Araştır