1-10 / 1720
PreviewTitleCreatorIssue Date
SPC9790017.jpg.jpg
Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokak, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Bayan Viviana ve Bay Ferdinando Schirza'ya kiralandığına dair kontrat.-1979-01-01; 1979-12-31
SPP00100000.jpg.jpg
Liber I. Baptizatorum, matrimoniorum et mortuorum. [1740-1823]-1740; 1823
SPP00200000.jpg.jpg
Liber II. Matrimoniorum, baptizatorum, defunctorum [1823-1846]-1823; 1846
SPP00300000.jpg.jpg
Liber III. Matrimoniorum et defunctorum [1847-1857]-1847; 1857
SPP01900000.jpg.jpg
Liber I. Baptizatorum. Bakırköy [1875-1881]-1875; 1881
SPP01700000.jpg.jpg
Liber baptizatorum. Yedikule [1910-1957]-1910; 1957
SPC0280106.jpg.jpgİzmir, Burune Abad nahiyesi Hamidli karyesinden Fatma binti İbrahim'in Allak Mahallesi'ndeki bağının ekinini Papa Matyö veledi Matyö'ye ahz eylediğine dair hüccet. Hüccet hazırlanırken Fatma'nın eşi Ali bin Osman hazır bulunmuştur. [15 Cemaziyel Evvel 1280]-1863-10-28
SPC0280102.jpg.jpgİzmir Garb Mahallesi'nde sakin Kirtakyo, Dimitri ve Markomalarki anaları Enho ile Burgo Acem Bazirgan arasındaki alacak davasında iki taraftan da vekalet alan Hasan İbn İrsakdi (?)'nin dilekçesidir [Gurre-i Şaban 1145].-1733-01-17
SPC0280104.jpg.jpgDevlet-i Âliye riasinden Rum taifesi tüccarı ve tüm tüccar-i efrencin Levinci Canti'nin karar verdiği her üç ayda bir tüccarların yevmiye vermesi durumunu kabul ettiklerini anlatan arkasında Charlia les d'Aveicale yazılı hüccet.-1795-11-12
SPC0280109.jpg.jpgMerhum Elhac Ebu Bekir Ağa evkafından Galata'da Yanık Kuyu dahilinde bir bab menzilin mutasarrıfı olan Mihri Hatun yedinden icare parasını vakıf hesabına aldığına dair Hafız Mehmed mütevelli evlad-ı vakf [Gurre-i Muharrem 1173].-1759-08-25
1-10 / 1720