1-20 / 45
PreviewTitleCreatorIssue Date
EMBTIV037.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız elli kuruşluk kaime-i muteberedir. 1295. Mehmed Kani mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. 76-02115 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV002.jpg.jpg
Evrak-ı nakdiye. Devlet-i Aliye’den yalnız beş kuruşluk kaime-i muteberedir. 1295. Mehmet Kani mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV012.jpg.jpg
Kaime. Devlet-i Aliye’den yalnız elli kuruşluk kaime-i muteberedir. 1293. Galib mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV016.jpg.jpg
Kaime. Bir kuruşluk kaimedir. Mehmed Kani mühürlü. (Mavi) [Enregistré par la Banque impériale Ottomane 1877]--
EMBTIV045.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız beş kuruşluk kaime-i muteberedir. Galib mühürlü. 1293. [Enregistré par la B.I.O. 43-19790 Constantinople 1877]-1876; 1877
EMBTIV032.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız yüz kuruşluk kaime-i muteberedir. 1294. Yusuf Ziya mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. 64-48265 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV010.jpg.jpg
Kaime. Devlet-i Aliye’den yalnız yirmi kuruşluk kaime-i muteberedir. 1294. Yusuf Ziya mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV014.jpg.jpg
Kaime. Devlet-i Aliye’den yalnız elli kuruşluk kaime-i muteberedir. 1295. Mehmed Kani mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV022.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız beş kuruşluk kaime-i muteberedir. Galib mühürlü. 1293. [Enregistré par la B.I.O. 58-40875 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV018.jpg.jpg
Kaime. Devlet-i Aliye’den yalnız yüz kuruşluk kaime-i muteberedir. 1295. Mehmed Kani mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV042.jpg.jpg
Yüz kuruş. [Yatay, filigransiz, mühürsüz deneme baski]--
EMBTIV033.jpg.jpg
Bir kuruşluk kaimedir. Mehmed Kani mühürlü. 1295. [Dantelli] [Enregistré par la B.I.O. 270-00032 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV013.jpg.jpg
Kaime. Devlet-i Aliye’den yalnız elli kuruşluk kaime-i muteberedir. 1294. Yusuf Ziya mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV017.jpg.jpg
Kaime. Devlet-i Aliye’den yalnız yüz kuruşluk kaime-i muteberedir. 1294. Yusuf Ziya mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV015.jpg.jpg
Kaime. Devlet-i Aliye’den yalnız yüz kuruşluk kaime-i muteberedir. 1293. Galib mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV009.jpg.jpg
Kaime. Devlet-i Aliye’den yalnız yirmi kuruşluk kaime-i muteberedir. 1293. Galib mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. Constantinople 1877]--
EMBTIV044.jpg.jpg
Yüz kuruş. Yusuf Ziya mühürlü [Yatay]. [Enregistré par la B.I.O. 19-31004 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV036.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız yirmi kuruşluk kaime-i muteberedir. 1295. Mehmed Kani mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. 80-05217 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV028.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız beş kuruşluk kaime-i muteberedir. Yusuf Ziya mühürlü. 1294. [Enregistré par la B.I.O. 87-40240 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV040.jpg.jpg
Yüz kuruş. 1295. Mehmed Kani mühürlü [Yatay] [Enregistré par la B.I.O. 11-95552 Constantinople 1877]-1877
1-20 / 45
Discover
Type
Issue Date
Browse