İdari İşler Bölümü
İlgili birimin kurulmasından önce bankanın tanıtımından ve reklamlarından sorumlu olan İdari İşler’in reklam dosyaları, reklam örnekleri, sponsorluk dosyalarının yanı sıra poster, davetiye ve el ilanı gibi belgeleri içerir.