Ottoman Budgets
This collection brings together the annual state budgets from the Ottoman Archives. It shows how the taxes that the state extracted were transferred to its own institutions, how it was distributed among groups, or what goods or services they were utilized towards as well as how this distribution of value changed in the long term.

21-40 / 52
PreviewTitleCreatorIssue Date
AOB001001.jpg.jpg
II. Bayezid dönemine ait 1509-10 (hicri 914) tarihli bütçe-1509-03-11; 1510-03-12
AOB050001.jpg.jpg
Veziriazam ve Serdar Hüsrev Paşa Halil Paşa ve Defterdar Vezir Ebubekir Paşa zamanında Ruznamçeci Hüseyin Efendi Mansur Efendi ve Ali efendi kalemleri ile yazılan varidat ve masarif ruznamçe icmali [Hicri 1037]-1627; 1628
AOB051001.jpg.jpg
Veziriazam ve Serdar Hüsrev Paşa ile Defterdar Mustafa Paşa ve Ömer Paşa zamanında Ruznamçeci Ataullah Efendi kalemiyle yazılan Ordu’nun varidat ve masarif ruznamçe defteri [Hicri 1040]-1630; 1631
AOB046001.jpg.jpg
Serdar Ali Paşa ve Defterdar Ali Efendi’nin seferdeki varidat ve masarif ruznamçe-i tarih defteri. [Hicri 1013]-1604; 1605
AOB028001.jpg.jpg
Hazine-i Amire’nin varidat ve masarifatını havi defterdir. Hicri 954-55-1547; 1548
AOB029001.jpg.jpg
Rumeli, Anadolu, Mısır, Haleb, Şam, Erzurum, Karaman, Bağada, Tameşvar vilayetleri hazine-i amirelerinin hazineler defterdarı olan İbrahim, Yahya, Mahmut Çelebi Efendiler marifetiyle tanzim kılınan varidat ve masarifat hesabı ve muamelesini içeren muhasebe defteri.-1582; 1583
AOB021001.jpg.jpg
Baş Muhasebe Kalemi’ne ait hicri 1081-82 tarihli hazinenin muhasebe icmal defteri-1670; 1672
AOB010001.jpg.jpg
I. Mahmud dönemine ait 1747 (hicri 1160) tarihli bütçe-1747
AOB016001.jpg.jpg
Baş muhabese kalemine ait hicri 1088-89 tarihli hazine gelir ve giderlerini gösteren defter-1677; 1679
AOB011001.jpg.jpg
III. Mustafa dönemine ait 1761-62 (hicri 1175) tarihli bütçe-1761; 1762
AOB005001.jpg.jpg
IV. Mehmed dönemine ait 1666-67 (hicri 1077) tarihli bütçe-1666; 1667
AOB043001.jpg.jpg
Hazinenin gelir ve giderlerine ait ruznamçe defteri. [Hicri 991]-1583; 1584
AOB040001.jpg.jpg
Hazine-i Amire’nin ayrıntılı gider kayıtlarını gösterir bir defter. [Hicri 1076-77]-1665; 1667
AOB045001.jpg.jpg
Serdar Hasan Paşa ve Defterdar Ahmet Efendi’nin seferdeki varidat ve masarif ruznamçesi ve muhasebesi defteri. [Hicri 1011]--
AOB038001.jpg.jpg
Ferhad Paşa'nın Komutanlığı’nda çıkılan Sefer-i Humayun'a ait bir ruznamçe ve muhasebe icmal defteri. [Hicri 994-998]-1585; 1590
AOB012001.jpg.jpgBaş muhasebe kalemine ait bir masraf defteri, hicri 1128-1715; 1716
AOB039001.jpg.jpg
Hazine-i Amire’nin gelir ve gider kayıtlarını gösterir bir icmal defteri.[Hicri 1017-18]-1608; 1610
AOB035001.jpg.jpg
Hazine-i Amire’nin gelir ve gider kayıtlarını gösterir bir icmal defteri. [Hicri 1103]-1691; 1692
AOB027001.jpg.jpgHususi bir masraf defteri. Hicri 1223-1808; 1809
AOB047001.jpg.jpg
Engurus Seferinde Serdar Murat Paşa, Rumeli Mirmiranı Vezir Hasan Paşa ve Ordu Defterdarı Mehmet Efendi’nin varidat ve masarif ruznamçesi. [Hicri 1014]-1605; 1606
21-40 / 52
Discover
Type
Issue Date
Browse